Blog 12108

Au retour de l'ordre constitutionnel TOUTES les décisions de la HAT seront annulées : leur 4ème Republique, les montées de grades, les décisions judiciares... toutes sans éxception. On fera la réconciliation mais on n'oubliera pas richard ravalomanana , lylison rene de rolland, alain ramaroson.... le peuple prendra sa decision.

Ainsi parlait Tsimiamboholahy


 • Tsy misy fatiantoka ho antsika ny hamerenana ny orinasa tik

  Tsy misy fatiantoka ho antsika ny hamerenana ny orinasa tiko
  2 février 2015by Solo Razafy*
  zafilahyMitohy hatrany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana etsy amin’ny Magro Behoririka. Anisan’ny nikabary teny an-toerana androany Andriamatoa Rakotomandimby Zafilahy Stanislas. Nambarany fa mbola ao anatin’ny fahashiranana isika. Lasa saina aho omaly raha nahita haino amanjery, nijery ireo olona marobe nifandrombaka raketa tany Bekily. Hatramin’izao ny any dia mbola tsy avy ny orana na dia avy aza ny faritra maro teto amintsika. Noho ny tsy fandinihan’ny mpanao politika sy ny fitiavan-tenany no nahatonga izany ary ny olona voakaraman’ny frantsay no manao izany. Ireo firenen-dehibe miara miasa amintsika anefa dia sarompiaro ka tsy tia fanonganam-panjakana. Vokatr’izany nandritra ny enintaona dia tsy afa-nihetsika ireo tantsaha ka kere. Raha ny filoha Ravalomanana no tsy tiana dia tokony hiandry ny fahataperan’ny fepotoana nitondrany. Tsy ny fangalarana fahefana no zava-dehibe fa ny fifandimbisana amin’ny fifidianana. Noho izany dia mandefa hafatra ho an’ny mpitondra isika. Tsy ela akory izay dia nilaza ny ministry ny indostria fa hijery ny Sucoma izay tantanan’ny sinoa. Tsara izany fa mampieritreritra ny mpitondra isika satria efa ela isika no nitaky ny hanokafana ny orinasa mba ahitan’ny olona asa, izay hatrany ambanivohitra lavitra any dia nivelona tamin’io avokoa. Anisan’ny ady amin’ny fahantrana ny fampitansika hafatra ho an’ny mpitondra ankehitriny, hoe jereo ny orinasa Tiko. Minagavy izahay aza asiana mizana tsindrian’ila. Alohan’ny hitadiavana famantsiambola, amiko dia ny fifampitsimbinana eo amin’ny samy Malagasy no omena sehatra.Tsy misy fatiantoka ho antsika ny hamerenana ny oriansa Tiko.

  mydao.com

 • FFM, problème de transparence

  FFM, problème de transparence

  3 février 2015

  Mais que se passe-t-il au FFM (Conseil de réconciliation malgache) ? Son président le Général Sylvain Rabotoarison est sorti de l’ombre pour défendre l’institution afin qu’elle lave son linge sale en famille. Depuis plusieurs mois en effet, l’image de cette institution transitoire est écornée par des suspicions de détournements financiers et de biens publics. Le Bianco est sur l’affaire. Des responsables du FFM ont été auditionnés. L’enquête continue et pourrait se terminer devant la justice. C’est en tout cas ce qu’aspirent des membres de cette institution pour que la crédibilité dans la noble mission de réconciliation revienne avec la confiance du public. A cette fin, de nouveaux vice –présidents connus pour leur intégrité ont été élus récemment par les membres du FFM. Des membres qui estiment que la vérité et la transparence doivent régner au niveau de l’institution. Ils ont la ferme intention de redorer le blason du FFM au niveau de sa gestion pour que celui –ci assume dans la clarté ses responsabilités en faveur de la réconciliation nationale.

  FFM, problème de transparence

  Le FFKM est pour le moment le seul maître du jeu de la réconciliation nationale. Efficace dans sa démarche, le conseil oecuménique des églises chrétiennes qui regroupent catholiques, anglicans, protestants FJKM et Luthériens, a réussi le défi de mettre autour d’une table les cinq chefs d’Etat à réconcilier. Les réunions successives ont porté leurs fruits car aucun des participants jusqu’à présent ne s’est défilé. Les cinq assistent régulièrement au rendez-vous tenu à huis- clos sous les yeux attentifs du FFKM. La présence du Président de la République Hery Rajaonarimampianina témoigne de la volonté de celui qui détient la force exécutoire à gérer le processus de réconciliation nationale jusqu’à son terme. Sans lui, le FFKM aurait été limité comme il est souvent arrivé dans sa manœuvre. Les travaux du FFKM s’orientent maintenant vers un élargissement du nombre des participants. La réunion du mois de mars verra la participation d’autres entités concernées par la réconciliation nationale. Le processus de réconciliation est long et n’est pas une affaire de court terme. Des voix comme celle de l’Association « Grand Pardon » interpellent pour une réconciliation des réconciliateurs. Il est en effet étonnant que le FFKM et, le FFM qui doit améliorer son image, ne joignent pas leurs forces et leurs savoir-faire pour le succès de la réconciliation nationale. D’autres réconciliateurs devraient tendre aussi vers cette option de rassemblement qui semble pour le public le meilleur moyen d’aboutir au succès de l’entreprise. Si les efforts des réconciliateurs continuent d’être dispersés, le risque est non seulement de perdre du temps mais surtout d’échouer en si bon chemin. Ce n’est pas en tout cas, ce que souhaite la population.

  Zo Rakotoseheno

  MIDI. Madagasikara

 • Kolonely Charles sy Lylison Nifanehitra teny Anosivavaka…

  Kolonely Charles sy Lylison Nifanehitra teny Anosivavaka…

  02/02/2015

  Nahataitra ny maro tamin'ireo sivily sy miaramila tonga teny Anosivavaka, ny alakamisy 29 janoary teo tamin'ny fitsapana alahelo ireo fianakavian'ny kolonely Vongo Marcelin ny nahita ny kolonely Charles Andrianasoavina sy Lylison Réné de Roland toa tsy nifankahalala. Izy ireo izay samy lehiben'ny FIS sy andiany iray mihira faha-19 nivoaka tao amin'ny Akademia miaramila Antsirabe.

  Lasa ny kolonely Lylison

  Lasa tsy nanatrika ny famangian'ireo andiany iray mihira aminy ny kolonely Lylison noho ny antony tsy fantatra minitra vitsy taorian'ny nahatongavan'ny lietna-kolonely Charles. Efa tonga nialoha tao amin'ilay trano nisy ny fahoriana ny kolonely Lylison tamin'io alakamisy hariva io. Rehefa tonga ny kolonely Charles dia nifampiarahaba taminy avokoa ireo manamboninahitra sy mpiasa sivily eo anivon'ny minisiteran'ny Fiarovam-pirenena sy ny Etamazaoro jeneralin'ny tafika. Toy izany koa ny minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ireo jeneraly maromaro tonga teny an-toerana. Nahavariana anefa fa tsy mba nifampiarahaba ireto lehiben'ny FIS teo aloha tamin'ny Tetezamita ireto. Nandeha ny resaka teo amin'ireo samy manamboninahitra nifanontany ny amin'izay mety ho anton'izany. Nisy ireo nilaza fa disadisa teo amin'izy ireo tao amin'ny FIS no nahatonga izany. Niitatra tamin'ny filazana fa nikasa ny haka ny lapan'Ambohitsorohitra ny litena kolonely Charles izany ka tsy tafiditra tao intsony ny tenany, ny tapaky ny taona 2010. Nitohy tamin'ny fisamboran'ny kolonely Lylison ny tariky lietna-kolonely Charles teny amin'ny Bani ny volana novambra.
  2010 io.

  Nifanditra matetika

  Na samy mbola nanohana an'i Andry Rajoelina aza ireo manamboninahitra roa ireo dia efa tsy nitovy hevitra sy matetika no saika nifandona. Nisy ny fanelanelanana hampihaona azy ireo nataon'ny jeneraly CamilleVital fony izy mbola praiminisitra saingy tsy nahomby. Nanandrana nampihavana ihany koa ny andiany iray mihira amin'izy ireo faha-19 saingy niala maina. Vao mainka niha nitombo ny halalin'ny hantsana nampisaraka azy ireo rehefa narary nitsabo tena tany La Réunion ny kolonely Charles. Izy izay nilaza zava-miafina betsaka tamin'ny horonantsary tamin'izany toy ny raharaha 7 febroary, ny raharaha BANI sy momba ireo asa fakana an-keriny karana teto amin'ny firenena.
  Mbola tantara mitohy ny azy mirahalahy ireto.

  Tia Tanindrazana

 • Madagasikara tsy tan-dalàna Olana fototra ny tsy fanajana

  Madagasikara tsy tan-dalàna Olana fototra ny tsy fanajana Lalàmpanorenana

  02/02/2015

  Vao 55 taona monja izay no niverenan’ny fahaleovantenan’ny firenena Malagasy nefa efa Repoblika efatra sahady no nifandimby hatramin’ny taona 1960

  Vao 55 taona monja izay no niverenan’ny fahaleovantenan’ny firenena Malagasy nefa efa Repoblika efatra sahady no nifandimby hatramin’ny taona 1960. Tsy filaminana ara-politika hatrany no nampikorontana ny fiarahamonina noho ny tsy fitovian-kevitra sy fahasamihafam-pijery amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Lasa fomba amam-panao mihitsy tao anatin’ny taona maro teto amintsika ny fidinana an-dalambe ho fanoherana ny tsy mety ataon’ireo mpitondra voafidim-bahoaka. Rariny sy hitsiny raha maneho hevitra am-pilaminana ny olom-pirenena mitaky ny fanatanterahana ny fifanarahana sosialy nampanantenaina azy. Tsy mitombina kosa anefa ny fanovana isaky ny misy fihetseham-bahoaka ny Lalàmpanorenana mba hidirana amin’ny Repoblika vaovao. Tsy vahaolana mihitsy ny fanovana ny Lalàna fototra araka izay hitiavan’ny mpanao politika azy, hoy ireo mpahay lalàna efa zokinjokiny. Mila mijoro ireo manampahaizana sy mpandalina lalàna manoloana ny tsy fanarahana mihoapampana azy io miseho eto Madagasikara. Rehefa fandikan-dalàna dia mendrika ny hosaziana na mpitondra fanjakana na olom-pirenena tsotra, hoy ny fanampim-panazavan’ireto olon’ny lalàna ireto

  Tia Tanindrazana

 • Ajanony rehefa tsy hanao e

  Tsy re feo intsony, ankoatra ny fanoloana ireo filoha lefitra sy siosion-dresaka ny amin’ny handrodanana ny filohan’ny filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) tato ho ato izay. Rafitra vaovao nijoro tao anatin’ny tetezamita tahaka ny CENI-T, CES sy ny CMDN izy ity, nomena andraikitra hikarakara ny fampihavanam-pirenena kanefa dia tena tsy nahavita azy mihitsy.

  Resaka fanodinkodinam-bola sy kolikoly indray aza no re tao ary efa nisy dosie niakatra teny amin’ny Bianco mihitsy moa tamin’ny herintaona, saingy tsy hita izay niafarany hatramin’izao. Mampiditra ny parlemanta ao anatin’ny fitohizan’ny asa ataony ny FFKM saingy tsy niresaka mihitsy ny FFM, mbola mandray karama ara-dalàna isam-bolana sy misitraka ny tombontsoany anefa ireo mpikambana 44 mianadahy ao amin’ity rafitra manjavozavo fomba fiasa ity. Efa hiroso amin’ny fakan-kevitra any amin’ny faritra sy ny hanaovana ny fihaonambem-pirenena izao ny FFKM, tsy miloa-bava na dia kely aza ny FFM. Sao dia efa tsy hiasa intsony kosa aza e ? Raha misy rafitra manana fomba fiasa mety sy mahomby ary maharesy lahatra ny rehetra, dia inona intsony moa no mbola ilana ilay rafitra tsy nahavita na inona na inona tao anatin’ny roa taona ? Toa fihetsiketsehana no betsaka fa tsy hita izay tena asa nivaingana. Hitam-poko, hitam-pirenena ny fialana bala nataon’ny FFM momba ny fodian’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an-tanindrazana. Aoka hazava ny resaka fa tsy niezaka ny hahatanterahan’izany mihitsy izy ireo. Aleo hajanona rehefa tsy hay ilay asa na tsy mazoto hanao an’ilay izy fa mandany volam-bahoaka fotsiny e !

  Tia Tanindrazana

 • Marc Ravalomanana : Toujours en résidence surveillée

  Marc Ravalomanana : Toujours en résidence surveillée à Faravohitra

  2 février 2015

  Les mesures restrictives de liberté prises à l’encontre de Marc Ravalomanana sont petit à petit levées.

  L’ancien président Marc Ravalomanana continue d’être placé en résidence surveillée à son domicile de Faravohitra. Les conditions de cette résidence surveillée semblent cependant s’améliorer. Si les visites à Faravohitra étaient auparavant strictement réglementées, elles sont ces derniers jours plus ou moins libres. L’ancien président peut recevoir chez lui ceux qu’il veut rencontrer. Ces derniers jours, Marc Ravalomanana s’est concerté plusieurs fois à Faravohitra avec certains dirigeants de sa mouvance en vue de la « restructuration » de cette dernière. Le « deal » qu’il aurait contracté avec le président de la République Hery Rajaonarimampianina ne permet pas cependant à l’ancien exilé d’Afrique du Sud de faire de déclaration politique susceptible de porter atteinte au climat d’apaisement prôné par le sommet des cinq dirigé par le Conseil des églises chrétiennes. Par contre, Marc Ravalomanana a pu piloter depuis Faravohitra les négociations sur l’entrée de sa mouvance dans le gouvernement Ravelonarivo. Il a proposé six noms au président Hery Rajaonarimampianina, mais ce dernier n’a retenu que deux, à savoir Roland Ravatomanga (ministre de l’Agriculture) et Henri Rabesahala (Ministre du Commerce et de la Consommation).

  Sorties autorisées. A l’allure où vont les choses et si le « deal » qui ne lui permet pas pour le moment de descendre au Magro Behoririka malgré le souhait de ses partisans est respecté, Marc Ravalomanana ne sera plus ramené à l’Amirauté d’Antsiranana. En tout cas, l’ancien président est autorisé à honorer les importantes invitations qu’on lui adresse ou les rendez-vous importants pour sa famille. Le 25 décembre 2014, Il a pu se rendre à Imerinkasinina. Quelques jours après, Marc Ravalomanana a été autorisé de faire deux autres sorties dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de son mariage, l’une à l’église FJKM de Faravohitra, l’autre encore à Imerinkasinina lors du « Fandraisana » de son fils Mike. Après ces trois sorties, l’ancien exilé d’Afrique du Sud, outre bien sûr ses déplacements dans le cadre du sommet des cinq, a pu retrouver le président Hery Rajaonarimampianina au Palais des Sports de Mahamasina lors de la rentrée officielle de l’église FJKM. Bref, Marc Ravalomanana n’est plus prisonnier. La communauté internationale ne revendique plus rien sur son cas.

  R. Eugène

  MIDI. Madagasikara

 • NANOLOTRA VARY HO AN’NY VAHOAKAN’I MAGRO BEHORIRIKA 31 j

  CST SY CT TEO ALOHA : NANOLOTRA VARY HO AN’NY VAHOAKAN’I MAGRO BEHORIRIKA
  31 janvier 2015
  by Solo Razafy*

  Androany ny fotoana izay nanomezan’ireo ct sy cst teo aloha vary ho an’ireo vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka. Tsy nisy kabary lava teny an-toerana androany fa niompana tamin’ny fizarana izany vary izany. Ramatoa Zo no niitondra ny fisaorana avy amin’ny vahoaka noho ny fanomezana nataon’ireo ct sy cst teo aloha ireo. Fanamafisina ny arahaba ho antsika nahatratra ny taona 2015 hoy Rakotomandimby Zafilahy Stanislas izay tonga eto izao ary mariky ny fisaisankinantsika rehetra fa ao an-damosin’I dada isika. Maneho fankasitrahana anareo izahay ao amin’ny ct sy cst teo aloha. Nahatsapa izahay hoy Randriamamiarizafy Ignace far aha tsy nisy ny vahoaka teto amin’ny Magro izahay tsy ho tonga teo amin’ny toeran’ny ct sy cst ka izay no nanaovana azy. Nisy ny ambin-karamanay tany izay tamin’ny volana desambra teo vao azo ka aleo hifampizarana amin’ny vahoaka. Vary 37 gony no nozaraina teny an-toerana izay avy amin’ireo ct sy cst teo aloha nahatratra 37 nanolotra vary iray gony avy, movansa Ravalomanana. Samy nahazo ny an-jarany avokoa ireo olona izay tonga teny ankianja tamin’io fotoana io.

  mydago.com

 • L’aide de camp d’Andry Rajoelina surveillé

  Rumeurs de déstabilisation : L’aide de camp d’Andry Rajoelina surveillé

  31 janvier 2015

  Le Col Fidy est considéré au niveau de l’Armée comme l’homme de confiance d’Andry Rajoelina.

  Désormais, le Colonel Fidy Rafaliarison est contraint de rompre toute sa collaboration avec l’ancien président de la Transition.

  La nouvelle a été reçue comme un coup de tonnerre du côté d’Ambatobe. En effet, les chefs militaires poursuivent la chasse aux sorcières contre les anciens éléments de la Garde présidentielle et de la Force d’Intervention Spéciale (FIS) considérés comme étant des proches collaborateurs d’Andry Rajoelina. Après avoir été privé des éléments d’élites qui ont composé ses gardes du corps rapprochés, l’ancien président de la Transition vient également de perdre son aide de camp. De sources proches de la Grande muette, les chefs militaires viennent aussi de retirer le Colonel Fidy Rafaliarison. Désormais, il est interdit à cet homme de confiance du président fondateur du MAPAR de se rendre à Ambatobe. Un haut responsable auprès du ministère de la Défense nationale qui l’aurait convoqué à Ampahibe en début de semaine, aurait ordonné à cet Officier supérieur de rompre sa collaboration avec Andry Rajoelina. En quelque sorte, le Colonel Fidy est désormais contraint de couper tout contact avec son ancien patron. Cette décision aurait été prise au niveau de l’Etat-Major Général de l’Armée Malagasy, suite aux rumeurs d’un éventuel coup d’Etat militaire qui serait actuellement en gestation.

  « Acharnement ». La question est donc de savoir si le Colonel Fidy Rafaliarison est soupçonné de fomenter un acte de déstabilisation et d’être impliqué dans les différentes réunions secrètes entre militaires qui se tiendraient notamment du côté d’Arivonimamo. D’ailleurs, à en croire à nos sources, ce dernier est appelé à rejoindre son camp d’origine, le « Régiment d’Appui et de Soutien » (RAS) à Ampahibe dans les dix jours qui viennent. Des mesures auraient déjà été prises pour que l’on puisse le surveiller de près. A noter pourtant qu’au mois de mai 2014, l’ancien président de la Transition a déjà envoyé une lettre officielle auprès des chefs militaires pour demander que son aide de camp ne soit pas retiré. Une demande qui reste pour le moment, sans suite. Pourtant, bénéficier d’une aide de camp et des gardes du corps relève des droits et privilèges réservés aux anciens Chefs d’Etat dont fait partie Andry Rajoelina. En tout cas, cette nouvelle mesure prise au niveau de la Hiérarchie militaire se présente aux yeux des observateurs comme « un acharnement contre les militaires proches du numéro Un du MAPAR ». Faut-il rappeler qu’au mois d’août 2014, le Colonel Fidy Rafaliarison a déjà été frappé d’une interdiction d’entrer dans les casernes, avec le Colonel Sondrota, un autre Officier supérieur considéré comme pro-Rajoelina. En outre, au mois de mai de la même année, deux gardes du corps d’Andry Rajoelina ont également été retirés. Dernièrement, ce sont les militaires membres de la Force d’Intervention Spéciale (FIS) qui étaient frappés d’une affectation disciplinaire. Ils ont généralement été affectés dans les zones rouges. La question est donc de savoir si ces mesures ne vont pas renforcer la division au sein de l’Armée malagasy.

  Davis R
  Midi. Madagasikara

 • TSY MAINTSY MAMPISEHO FIRAISANKINA ISIKA AMIN’NY FIFIDIANA

  TSY MAINTSY MAMPISEHO FIRAISANKINA ISIKA AMIN’NY FIFIDIANANA BEN’NY TANÀNA
  29 janvier 2015
  by Solo Razafy*

  Mandeha ny resaka hoy Hilarion Rarison androany teny ankianjan’ny finoana fa hanao veloma ny mpitolona ny Ct sy Cst ka manolotra fanomezana. Tsy marina izany fa tsy mody izany izahay raha tsy migadona eto ny tongotry ny filoha Ravalomanana. Noho izany aoka ny firaisankinatsika hamafisina. Isika mila mitandrina tsara amin’ny fifidianana ben’ny tanana. Ataovy izay hahazoantsika ben’ny tanana fito. N’inon’inona didy avoaka dia mandray anjara amin’io isika. Aza matahotra mivory eny amin’ny fokontany misy antsika izany. Tadidio fa ny takiantsika dia hoe avelao halalaka i dada. Efa vonona 90% isika amin’io fifidianana io. Ny hahafantsika manohana an’I dada no atao. Horafintsika daholo ny ben’ny Tanana manontolo.

  Mbola namerina ny fanazavana momba ny movansa ihany I Rakotomandimby Zafilahy Stanislas. Tsotra ny antsika, efa tonga eto ny tompony ka aleo izy no hitantana azy. Noho izany dia mametraka fitokisana azy isika.Fantany daholo ny zava-niseho teto, ny adiady madinika teto amintsika. Fotoana fohy dia horaisiny tanteraka io dia hihaona amintsika izy. Tsy maintsy mampiseho firaisankina isika amin’ny fifidianana ben’ny Tanana. Ny tolona nataontsika nandritra ny taona maro , izay niaiky daholo izao tontolo izao tsy avelatsika ho very maina. Matoa toy izao ry zalahy dia noho ny ezaka nataontsika teto, ary tonga amin’izao ny FFKM dia ny ezaka avy amintsika ihany. Amin’izao fotoana zao dia maro ireo fikambanana maniry ny hiara dia amin’ny FFKM.

  mydago.com

 • NY HITSARANTSIKA NY GOVERNEMANTA DIA ANY AMIN’NY FIFIDIANA

  NY HITSARANTSIKA NY GOVERNEMANTA DIA ANY AMIN’NY FIFIDIANANA
  28 janvier 2015
  by Solo Razafy*

  Ct ignaceNy fitsarana ny governemanta hoy Randriamamiarizafy Ignace androany teny amin’ny kianjan’ny finoana dia any amin’ny fifidianana any amin’ny volana Jolay. Izao dia efa miomana isika ka izay no iantsoko antsika rehetra. Ny antony dia fahavalontsika ny mpanongam-panjakana.Misy mieritreritra ny sasany ny hamerina ny tamin’ny 2009 fa isika tsy naman’ireny. Ny miaraka amin’ny filoha Ravalomanana dia manorina fa tsy mandrava. Raha tsy misy fiovana dia mety hitatra any amin’ny faritra ny fampihavanana ataon’ny FFKM.Manentana antsika rehetra handray anjara amin’izany.

  zafilahyAnkoatra ny resaka momba ny governemanta , ny fanazavana momba ny nijoroan’ny movansa Ravalomanana, dia nitondra ny fanazavana momba ny fandehan’ny raharahampirenena Andriamatoa Rakotomandimby Zafilahy Stanislas. Ny tanjontsika dia hamerina ny filoha Ravalomanana eo amin’ny fitondrana amin’ny alalan’ny fifidianana. Izany anefa dia maro ny làlana tsy maintsy aleha. Mailo isika. Lany teny anivon’ny Antenimierampirenena ny lalàna mifehy ny sata an’Antananarivo izay misy kaomina enina ary ben’ny Tanana iray. Misy fifidianana fito izany eto ary vahoaka no mifidy mivantana. Misy mitady hevitra handemehana antsika ain’izany ka mila mialo isika. Mahita isika ao amin’ny governemanta an’I Onitiana Realy.Misy dikany io satria matahotra an’I Neny ny eo amin’ny fitondrana. Vao milatsaka eto Antananarivo izy dia lany. Ny tanjony dia Onitiana Realy no apetraka hitety ny mponina rehetra.Ato ato ireo mety hanao fanitsiana ny tetibolampanjakana ka omena be dia be ny ministeran’ny mponina hanababoana ny fon’ny Malagasy. Koa aoka ho mailo iska fa ny fitiavana an’I dada sy neny , aoka tsy ho rava.

  mydago.com

1 2 3 4 5 ...